Ознаке

Faksimil nepoznatog pisma slavnog matematičara Mihaila Petrovića.