Ознаке

ЗАВЕТИНЕ  препоручују  за читање:

ДРАШКОВИЋ, Боро  : Поглед пролазника. – Нови Сад: Прометеј, 2006. – 306 страна. 18 цм. (Библиотека : Тајанствена тачка).

ЦИП – Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад
821.163.41-992
ISBN 86-515-0019-X

Препоручени путопис: РУСКИ ВОЗ

Адреса издавача:

ПРОМЕТЕЈ, Нови Сад

Трг Марије Трандафил 11