Ознаке

Ево једне хумористичке илустрације на ову тему, пронађену сасвим случајно, у фотодокументацији нашег пријатеља С. Г.

Слободно коментаришите!

Одобраваћемо све сувисле коментаре, соим оних који су чисто пљување или псовка!