Следи велики књижевни сусрет писаца „Арке“, у уторак 18. новембра 2014, тачно у подне, у сали Удружења књижевника Србије

Predwa strana korica Kataloga IP "Arka" sa klapnom, 1. novembar 2014. 59. međunarodni beogradski sajam kwiga. У БИБЛИОТЕЦИ „ЛОГОС - СРПСКИ ВЕНАЦ” ДО САДА СУ ОБЈАВЉЕНИ СЛЕДЕЋИ ДВОЈЕЗИЧНИ ПЕСНИЧКИ ИЗБОРИ САВРЕМЕНИХ СРПСКИХ ПЕСНИКА: 1.Мићо Цвијетић - Мићо Цвијетик: БОЖЈЕ СЕМЕ □ ГОСПОДОВО СЕМЕ, 2. Ранко Рисојевић - Ранко Рисоевик: ИАБРАНЕ И НОВЕ ПЈЕСМЕ □ ОДБРАНИ И НОВИ ПЕСНИ, 3.Симон Симоновић - Симон Симоновик: СВАКОДНЕВНИ ПРИЗОРИ □ СЕКОЈДНЕВНИ ГЛЕТКИ, 4. Миодраг Павловић - Миодраг Павловик: НЕСРАЗМЕРЕ СТАРЕ И НОВЕ □ НЕСРАЗМЕРИ СТАРИ И НОВИ, 5.Душан Стојковић - Душан Стојковик: СМРТКОВАЊЕ □ СМРТКОВЕЊЕ, 6. Радомир Андрић - Радомир Андрик: ПОКРЕТНО ОГЛЕДАЛО □ ПОДВИЖНО ОГЛЕДАЛО, 7.Љубинко Јелић - Љубинко Јелик: ЧАЈ ЗА СУСЕДА □ ЧАЈ ЗА СОСЕДОТ, 8.	Адам Пуслојић - Адам Пуслоик: ЗИДАЊЕ ИСТОЧНОГ ПЛАЧА □ СИДАЊЕ НА ИСТРОЧНИОТ ПЛАЧ. 9.	Владимир Копицл - Владимир Копицл: НЕСВРШЕИО □ НЕСВРШЕНО, 10.	Предраг Бјелошевић - Предраг Белошевик: ПОД КРОШЊОМ ТРОШНОГ ДРВЕТА □ ПОД КРУНАТА НА ГНИЛОТО ДРВО, 11.	Срба Игњатовић - Срба Игњатовик: МАЛА ЈУТАРЊА АЛХЕМИЈА □ МАЛА УТРИНСКА АЛХЕМИЈА, 12.	Стеван Тонтић - Стеван Тонтик: ВИЈЕРНА ЗВИЈЕЗДА □ ВЕРНАТА СВЕЗДА, 13.	Душко Новаковић - Душко Новаковик: КРАТКЕ ПЕСМЕ И ЈЕДНА ПОДУЖА О ПРЕЗИРУ □ КУСИ ПЕСНИ И ЕДНА ПОДОЛГА ЗА ПРЕЗИРОТ, 14.	Вито Марковиић - Вито Марковик: ВАТРА ПОД СНЕГОМ □ ОГАН ПОД СНЕГОТ, 15.	Енес Халиловић - Енес Халиловик: ПЕСМЕ ИЗ БОЛЕСТИ И ЗДРАВЉА □ ПЕСНИ ОД БОЛЕСТА И ЗДРАВЈЕТО, 16.	Јован Зивлак - Јован Зивлак: ЗИМСКИ ИЗВЕШТАЈ □ ЗИМСКИ ИЗВЕШТАЈ, 17.	Живорад Недељковић - Живорад Недељковик: ЗВЕЗДАНО ПОЉЕ □ СВЕЗДЕНО ПОЛЕ, 18.	Зоран Хр. Радисављевић - Зоран Хр. Радисавлевик: ВЕЛИКО УВО □ ГОЛЕМОТО УВО, 19.	Драган Јовановић Данилов - Драган Јовановик Данилов: СРЦЕ ОКЕАНА □ СРЦЕТО НА ОКЕАНОТ, 20.	Ненад Грујичић и Ненад Груичик: НЕКО МИ УЗЕ РЕЧ □ НЕКОЈ МИ ГО ЗЕДЕ ЗБОРОТ. 21.	Мирослав Лукић - Мирослав Лукик: LAS VILAJET □ LAS VILAJET  ОСТАЛА ДЕЛА САВРЕМЕНИХ СРПСКИХ ПИСАЦА ОБЈАВЉЕНА НА МАКЕДОНСКОМ ЈЕЗИКУ У БИБЛИОТЕЦИ „ЛОГОС”: 1.	Зоран М. Мандик: НЕ СЕ ГРИЖАМ ЗА НАДЕЖТА, поезија, избор, 2.	Јовица Аћин: СЕНИШТА И ДРУГИ РАСКАЗИ, раскази/приче, избор, 3.	Ранко Крстаик: СЛУЧКАТА СО ГОСПОДИНОТ АСИМОВ, роман, 4.	Љиљана Јанаћковић - Лиљана Јанакковик: ЗВЕЗДАНА ПРЕПИСКА □ SВЕЗДЕНАТА ПРЕПИСКА, поезија, 5.	Јанко Вуиновик: ПАНИКА ВО ИНТЕРСИТИ, роман, 6.	Сретен Угричић: БОГОТ НА ЈАЗИКОТ И ДРУГИ РАСКАЗИ, раскази/приче, избор. Све изборе је сачинио и све књиге са српског на македонски језик је превео Ристо Василевски. Изузеци су књига Љиљане Јанаћковић Звездана преписка /Звездената преписка, коју је превео академик Еане Тодоровски и роман Паникау Интерситију Јанка Вујиновића, коју је превео писац и преводилац Трајче Крстески.

Предња страна корица Каталога ИП „Арка“, 1. новембар 2014. –  59.међународни београдски сајам књига.
У БИБЛИОТЕЦИ „ЛОГОС – СРПСКИ ВЕНАЦ” ДО САДА СУ ОБЈАВЉЕНИ СЛЕДЕЋИ ДВОЈЕЗИЧНИ ПЕСНИЧКИ ИЗБОРИ САВРЕМЕНИХ СРПСКИХ ПЕСНИКА:
1. Мићо Цвијетић – Мићо Цвијетик:
БОЖЈЕ СЕМЕ □ ГОСПОДОВО СЕМЕ,
2. Ранко Рисојевић – Ранко Рисоевик:
ИАБРАНЕ И НОВЕ ПЈЕСМЕ □ ОДБРАНИ И НОВИ ПЕСНИ,
3. Симон Симоновић – Симон Симоновик:
СВАКОДНЕВНИ ПРИЗОРИ □ СЕКОЈДНЕВНИ ГЛЕТКИ,
4. Миодраг Павловић – Миодраг Павловик:
НЕСРАЗМЕРЕ СТАРЕ И НОВЕ □ НЕСРАЗМЕРИ СТАРИ И НОВИ,
5. Душан Стојковић – Душан Стојковик:
СМРТКОВАЊЕ □ СМРТКОВЕЊЕ,
6. Радомир Андрић – Радомир Андрик:
ПОКРЕТНО ОГЛЕДАЛО □ ПОДВИЖНО ОГЛЕДАЛО,
7. Љубинко Јелић – Љубинко Јелик:
ЧАЈ ЗА СУСЕДА □ ЧАЈ ЗА СОСЕДОТ,
8. Адам Пуслојић – Адам Пуслоик:
ЗИДАЊЕ ИСТОЧНОГ ПЛАЧА □ СИДАЊЕ НА ИСТРОЧНИОТ ПЛАЧ.
9. Владимир Копицл – Владимир Копицл:
НЕСВРШЕНО □ НЕСВРШЕНО,
10. Предраг Бјелошевић – Предраг Белошевик:
ПОД КРОШЊОМ ТРОШНОГ ДРВЕТА □ ПОД КРУНАТА НА ГНИЛОТО ДРВО,
11. Срба Игњатовић – Срба Игњатовик:
МАЛА ЈУТАРЊА АЛХЕМИЈА □ МАЛА УТРИНСКА АЛХЕМИЈА,
12. Стеван Тонтић – Стеван Тонтик:
ВИЈЕРНА ЗВИЈЕЗДА □ ВЕРНАТА СВЕЗДА,
13. Душко Новаковић – Душко Новаковик:
КРАТКЕ ПЕСМЕ И ЈЕДНА ПОДУЖА О ПРЕЗИРУ □ КУСИ ПЕСНИ И ЕДНА ПОДОЛГА ЗА ПРЕЗИРОТ,
14. Вито Марковиић – Вито Марковик:
ВАТРА ПОД СНЕГОМ □ ОГАН ПОД СНЕГОТ,
15. Енес Халиловић – Енес Халиловик:
ПЕСМЕ ИЗ БОЛЕСТИ И ЗДРАВЉА □ ПЕСНИ ОД БОЛЕСТА И ЗДРАВЈЕТО,
16. Јован Зивлак – Јован Зивлак:
ЗИМСКИ ИЗВЕШТАЈ □ ЗИМСКИ ИЗВЕШТАЈ,
17. Живорад Недељковић – Живорад Недељковик:
ЗВЕЗДАНО ПОЉЕ □ СВЕЗДЕНО ПОЛЕ,
18. Зоран Хр. Радисављевић – Зоран Хр. Радисавлевик:
ВЕЛИКО УВО □ ГОЛЕМОТО УВО,
19. Драган Јовановић Данилов – Драган Јовановик Данилов:
СРЦЕ ОКЕАНА □ СРЦЕТО НА ОКЕАНОТ,
20. Ненад Грујичић и Ненад Груичик:
НЕКО МИ УЗЕ РЕЧ □ НЕКОЈ МИ ГО ЗЕДЕ ЗБОРОТ.
21. Мирослав Лукић – Мирослав Лукик:
LAS VILAJET □ LAS VILAJET
ОСТАЛА ДЕЛА САВРЕМЕНИХ СРПСКИХ ПИСАЦА
ОБЈАВЉЕНА НА МАКЕДОНСКОМ ЈЕЗИКУ У БИБЛИОТЕЦИ „ЛОГОС”:
1. Зоран М. Мандик: НЕ СЕ ГРИЖАМ ЗА НАДЕЖТА, поезија, избор,
2. Јовица Аћин: СЕНИШТА И ДРУГИ РАСКАЗИ, раскази/приче, избор,
3. Ранко Крстаик: СЛУЧКАТА СО ГОСПОДИНОТ АСИМОВ, роман,
4. Љиљана Јанаћковић – Лиљана Јанакковик:
ЗВЕЗДАНА ПРЕПИСКА □ SВЕЗДЕНАТА ПРЕПИСКА, поезија,
5. Јанко Вуиновик: ПАНИКА ВО ИНТЕРСИТИ, роман,
6. Сретен Угричић: БОГОТ НА ЈАЗИКОТ И ДРУГИ РАСКАЗИ, раскази/приче, избор.
Све изборе је сачинио и све књиге са српског на македонски језик је превео Ристо Василевски. Изузеци су књига Љиљане Јанаћковић Звездана преписка /Звездената преписка, коју је превео академик Еане Тодоровски и роман Паникау Интерситију Јанка Вујиновића, коју је превео писац и преводилац Трајче Крстески.

Синоћ је, 1. новембра, последњег дана 59. међународног београдског сајма књига, на штанду ИП „Арка“, око 18. часова, била камерна промоција  књига Беле Тукадруза (алиас М. Лукић)  LAS VILAJET, и књиге Ненада Грујичић и Ненад Груичик: НЕКО МИ УЗЕ РЕЧ □ НЕКОЈ МИ ГО ЗЕДЕ ЗБОРОТ. Књиге су представили уредник и уједно аутор избора и препева на македонски Р. Василевски,  Душан Стојковић и  Мићо Цвијетић.  После ицрпнијих осврта Стојковића, развио се спонтан и отворени разговор не само о објављеним књигама, него и о томе колика је данас авантура и мука ићи оним путем који иде „Арка“, истрајавајући на антологијском избору српских песника и препевима на македонски у временима тешким и за народ и за књижевност и издаваштво уопште.У томе разговору су се огласили и песници Зоран М. Мандић, Адам Пуслојић и други присутни. Ова врста разговора о објављеним двојезичним издањима српских песника различитих генерација и поетичких опредељења  биће настављена, како је најављено и на трибини Удружења књижевника Србије, изван вашарске вреве, тачно у подне 18. новембра 2014. године, када ће о свим објављеним књигама бити много више говора и разговора, како је најавио  директор и главни уредник Ристо Василевски.

каталог ИП "Арка" (полеђина са клапном)

Каталог ИП „Арка“ (полеђина са клапном, 2014)

(исто, фотографије са штанда "Арке", снимак Г- ђа Коли Соколовић

(исто, фотографије са штанда „Арке“, снимак Г- ђа Коли Соколовић

..

Слике са промоције књига Беле Тукадруза и Н. Грујичића: Упорност и решеност издавача, уредника и преводиоца Г. Василевског да истраје у свом наума издавања и представљања антологијских избора из опуса српских песника најразличитијих оријентација

Слике са промоције књига Беле Тукадруза и Н. Грујичића: Упорност и решеност издавача, уредника и преводиоца Г. Василевског да истраје у свом наума издавања и представљања антологијских избора из опуса српских песника најразличитијих оријентација

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google photo

Коментаришет користећи свој Google налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s