РЕХАБИЛИТАЦИЈА, НЕДИЋ И ДУПЛИ АРШИНИ

НАСЛЕДНИЦИ Милана Недића, председника српске владе за време Другог светског рата, после рехабилитације генерала Драгољуба Михаиловића, очекују да суд коначно почне поступак рехабилитације њиховог претка. Захтев је поднет још пре седам година и два пута је одбијан „због неуредности“, да би га Апелациони суд у Београду вратио на поновно одлучивање. Милан Недић С обзиром на…

Rate this:

Дан шести / Растко Петровић

II ПРВИ ДЕО (извод узет с краја овог дела – нап. ур.)) _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _…

Rate this:

ROYAL INSIGNIA.Resume

                           ROYAL INSIGNIA – what kind of a book is that? Such books are  rare. That kind of a book  no other Serbian poet  of the second half of XX century  wrote. That book is about  deep love for  life and  allife, man and alman, time and  altime, almost a work    of faith. Meybe…

Rate this:

Из рукописа: Сенке будућности/ Миодраг Мркић

Радост зависти Моје ватре за превредновање су мислим плитке, бар у поетском изразу. Ватре Мирослава Лукића су поетска дела општег смисла, дирљиве сатиричности и поштеног гнева. Наравно – он је песник, романсијер, ја сам више гневно брбљало, мада искрено и поштено пишем. У Трећој Србији на страни 69. – 72 . постоји део обимнијег рада…

Rate this:

Бранко ЛАЗАРЕВИЋ ИЗ НЕОБЈАВЉЕНОГ ДНЕВНИКА

(Одломци. Из јесењег броја књижевног часописа БРАНИЧЕВО, 2012, посвећеног Духу српске књижевности) 17. септембар 1943. Пробуди ме ноћас ова мисао: потребно је ослободити се свега и пустити мисао да тече апсолутно слободно. Свака људска мисао је окована. Одозго је теологија, одоздо је материја, и са свих других страна су неке копче које укопчавају мисао у…

Rate this:

Slučaj Borislava Pekića / „Vreme“

Okružni sud u Beogradu 17. decembra 2007. donio je odluku kojom se utvrđuje da su presuda Okružnog suda u Beogradu K.br.147/49 od 14. 5. 1949. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Kž.br.600/49 od 20.07.1949. godine ništave od trenutka njihovog donošenja i da su ništave sve njihove pravne posljedice, uključujući i kaznu konfiskacije imovine, a rehabilitirani…

Rate this: