ROYAL INSIGNIA.Resume

                           ROYAL INSIGNIA – what kind of a book is that? Such books are  rare. That kind of a book  no other Serbian poet  of the second half of XX century  wrote. That book is about  deep love for  life and  allife, man and alman, time and  altime, almost a work    of faith. Meybe…

Rate this:

Из рукописа: Сенке будућности/ Миодраг Мркић

Радост зависти Моје ватре за превредновање су мислим плитке, бар у поетском изразу. Ватре Мирослава Лукића су поетска дела општег смисла, дирљиве сатиричности и поштеног гнева. Наравно – он је песник, романсијер, ја сам више гневно брбљало, мада искрено и поштено пишем. У Трећој Србији на страни 69. – 72 . постоји део обимнијег рада…

Rate this:

И нови документи потврђују: Краљ Петар II није абдицирао

Пронађена нова документа која потврђују, историчарима добро знану истину, да краљ Петар Други  никада није абдицирао. О околностима у којима се крајем и по свршетку Другог светског рата налазио Краљ Петар Други и цео српски народ у Медија Центру у Београду говорили су новинарима историчари: др Чедомир Антић, проф. др Љубодраг Димић и проф. др…

Rate this:

Бранко ЛАЗАРЕВИЋ ИЗ НЕОБЈАВЉЕНОГ ДНЕВНИКА

(Одломци. Из јесењег броја књижевног часописа БРАНИЧЕВО, 2012, посвећеног Духу српске књижевности) 17. септембар 1943. Пробуди ме ноћас ова мисао: потребно је ослободити се свега и пустити мисао да тече апсолутно слободно. Свака људска мисао је окована. Одозго је теологија, одоздо је материја, и са свих других страна су неке копче које укопчавају мисао у…

Rate this:

Slučaj Borislava Pekića / „Vreme“

Okružni sud u Beogradu 17. decembra 2007. donio je odluku kojom se utvrđuje da su presuda Okružnog suda u Beogradu K.br.147/49 od 14. 5. 1949. godine i presuda Vrhovnog suda Srbije Kž.br.600/49 od 20.07.1949. godine ništave od trenutka njihovog donošenja i da su ništave sve njihove pravne posljedice, uključujući i kaznu konfiskacije imovine, a rehabilitirani…

Rate this: